Close
(0) Prekė (- ės)
Prekių krepšelyje nėra
Prekių katalogas
  Filters
  Nustatymai
  Paieška

  Privatumo politika

  TAISYKLĖS IR NUOSTATOS

  Šioje privatumo politikoje (Privatumo politika) pateikiame Jums informaciją apie tai, kokius asmens duomenis, kokiu tikslu tvarko UAB „Jupojos statybinės medžiagos" (bendrovė arba mes), kam gali juos perduoti, kiek laiko juos saugo ir kokias teises Jūs, kaip duomenų subjektas, turite. Ši Privatumo politika yra skirta asmenims, kurie domisi bendrove, jos paslaugomis, potencialiems ir esamiems bendrovės klientams, asmenims, kurie apsilanko svetainėje jupoja.lt, jsm.lt (svetainė), bendrauja su bendrove socialiniuose tinkluose ar kitu būdu ar stebi bendrovės veiklą socialiniuose tinkluose. Galime pakeisti Privatumo politiką bet kuriuo metu savo nuožiūra arba jeigu to reikalauja galiojantys teisės aktai. Rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia Privatumo politikos versija. Privatumo politikos nuostatų vykdymui ir aiškinimui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Pateikdami mums asmens duomenis šioje svetainėje, lankydamiesi svetainėje, patvirtinate, kad susipažinote su Privatumo politika ir asmens duomenų tvarkymu.

  JŪSŲ DUOMENŲ SAUGUMAS

  Įsipareigojame sąžiningai bei teisėtai tvarkyti ir saugoti Jūsų asmens duomenis. Esame įgyvendinę tinkamas technines ir organizacines priemones tam, kad asmens duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Asmens duomenų šaltiniai Paprastai asmens duomenis mes gauname tiesiogiai iš Jūsų. Neprivalote pateikti jokių asmens duomenų, tačiau gali būti, kad tam tikri veiksmai negalės būti atlikti, jei asmens duomenys nebus pateikti. Tiesiogiai iš Jūsų gauname duomenis, kai sudarote sutartis su mumis savo vardu ar atstovaudami kitą asmenį, atsiunčiate savo gyvenimo aprašymą (CV), kitą informaciją, susijusią su įdarbinimu, ar kitu būdu kreipiatės į mus, lankotės svetainėje, bendraujate su mumis per socialinius tinklus, stebite mūsų veiklą socialiniuose tinkluose, lankotės Bendrovėje. Jūsų asmens duomenis taip pat galime gauti netiesiogiai iš asmenų, kurie su Jumis jau susisiekė ir ketina Jus įdarbinti, Lietuvos darbo biržos, valstybinių registrų, valstybės institucijų, asmenų, kuriuos atstovaujate.

  KODĖL TVARKOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

  Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais, tačiau jais neapsiribojant:
  Paslaugų teikimo;
  Bendrovės žinomumo skatinimo tikslais;
  Siekdami pagerinti svetainės veikimą;
  Darbuotojų paieškos;
  Vidaus administravimo;
  Buhalterinės apskaitos;
  Skolų išieškojimo ir administravimo, teisinių reikalavimų pateikimo, įvykdymo ir gynimo;
  Gynybai nuo ieškinių ir skundų;
  Informavimo ir komunikacijos.
  Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies (ar Jūsų) teisėto intereso arba sutikimo pagrindu. Jūsų asmens duomenis taip pat galime tvarkyti siekdami sudaryti sutartį su Jumis. KOKIUS JŪSŲ ASMENS DUOMENIS TVARKOME Aukščiau nurodytais asmens duomenų tvarkymo tikslais galime tvarkyti šias pagrindines asmens duomenų kategorijas, tačiau jomis neapsiribojant: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo metai, amžius, adresas, valstybė, darbovietė, juridinio asmens atstovo duomenys, svetainės naršymo duomenys, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, atsiskaitomoji sąskaita, duomenų subjekto profilis ir kita informacija socialinės žiniasklaidos priemonėse.

  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS ĮDARBINIMO TIKSLU

  Jeigu kandidatuojate į konkrečią poziciją, Jūsų asmens duomenys tvarkomi, kol vyksta atranka. Jei nebūsite įdarbintas konkrečioje pozicijoje, Jūsų asmens duomenys bus sunaikinti pasibaigus atrankai. Tačiau, jei pateiksite sutikimą, Jūsų asmens duomenis saugosime būsimų atrankų tikslu. Vaizdo stebėjimas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu Vaizdo stebėjimas vykdomas adresais: Sodo g. 26, LT-76178 Šiauliai, Raseinių g. 17, LT-86181 Kelmė, Ventos g. 154b, LT-81171 Kuršėnai, Turgaus g. 10, LT-84175 Joniškis, Vilniaus g. 18, LT-83154 Pakruojis, Kudirkos g. 26, LT-85175 Naujoji Akmenė. Vaizdo stebėjimas vykdomas Bendrovės turto ir asmenų apsaugos tikslu, teisėtų Bendrovės ir trečiųjų asmenų interesų pagrindų. Renkami duomenys: vaizdo įrašai, vaizdo įrašų užfiksavimo data ir laikas, vieta. Vaizdo stebėjimą Bendrovė organizuoja taip, kad į stebėjimo lauką nepakliūtų didesnė nei būtinai reikalinga teritorija (patalpa, patalpos dalis). Vaizdo stebėjimas patalpose ir (arba) teritorijose, skirtose asmenų privačiam naudojimui, nevykdomas. Pasibaigus vaizdo duomenų saugojimo terminui, vaizdo duomenys automatiniu būdu užrašomi ant viršaus, taip ištrinant seniausio laikotarpio duomenis. Vaizdo įrašai gali būti naudojami tik įtariamoms nusikalstamoms veikoms, administraciniams teisės pažeidimams atskleisti arba Bendrovės darbuotojų, paslaugų teikėjų, trečiųjų asmenų, Bendrovės turto sugadinimu padarytai žalai įrodyti, atskleisti ir gali būti perduoti tik įstatymų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti šiuos duomenis asmenims.

  ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

  Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir/ar numato teisės aktai. Įprastai duomenis saugosime paslaugų teikimo, sutarties galiojimo metu ir 10 metų pasibaigus sutarčiai ar teisiniams santykiams, vykdydami su dokumentų archyvavimu susijusius, teisės aktuose nustatytus reikalavimus bei siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus. Gavę Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo būsimų atrankų tikslu, Jūsų asmens duomenis saugosime 1 metus arba iki tol, kol atšauksite duotą sutikimą dėl duomenų tvarkymo. Kai duomenis tvarkome sutikimo pagrindu, sutikimą atšaukus ar pasibaigus duomenų tvarkymo terminui, saugosime tik Jūsų sutikimo davimo faktą patvirtinančius įrodymus 5 metus nuo sutikimo termino pabaigos ar sutikimo atšaukimo siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius Bendrovės reikalavimus. ASMENS DUOMENŲ GAVĖJAI Asmens duomenis, atsižvelgdami į duomenų teikimo pagrindą ir užtikrinę perduodamų duomenų saugumą, galime teikti šiems asmenims: • ginčo atveju - teisines paslaugas mums teikiantiems asmenims; • auditoriams, kitiems konsultantams; • pasitelktiems duomenų tvarkytojams; • verslo partneriams; • klientams; • Lietuvos darbo biržai; • valstybės institucijoms, teisėsaugos įstaigoms bei kitiems asmenims Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Gavę Jūsų sutikimą, asmens duomenis galime teikti ir kitiems asmenims. Duomenų tvarkytojai Galime pasitelkti duomenų tvarkytojus, kurie pagal mūsų nurodymus ir mūsų nustatyta apimtimi tvarkys asmens duomenis tiek, kiek tai yra būtina duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

  DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  Kaip duomenų subjektas Jūs turite toliau šiame skyriuje nurodytas teises. Teisę žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą. Kai gauname informaciją tiesiogiai iš Jūsų apie asmens duomenų tvarkymą, Jus informuojame asmens duomenų gavimo metu. Jei asmens duomenis gausime ne tiesiogiai iš Jūsų, apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jus informuosime. Teisę susipažinti su savo tvarkomais asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi. Per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, patikrinsime, ar tvarkome Jūsų asmens duomenis. Nustatę, kad Jūsų asmens duomenis tvarkome, pateiksime Jums informaciją apie tvarkomus asmens duomenis ir tvarkomų asmens duomenų kopiją. Laikotarpį atsakymui pateikti, prireikus galime pratęsti. Apie tai informuosime Jus. Dėl tokio pratęsimo turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Paprastai informaciją Jums teiksime nemokamai. Tačiau jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, arba, jei Jūs pageidausite tvarkomų asmens duomenų kopiją gauti kita forma/ turiniu nei parengta, galime taikyti mokestį, kurį sudarys informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracinės išlaidos. Jei Jūsų prašymai yra akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi turime teisę atsisakyti vykdyti Jūsų prašymą. Prašyti ištaisyti asmens duomenis bei sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su asmens duomenimis, nustatysite, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs. Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą ar asmens duomenų tvarkymo veiksmų sustabdymą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus išskyrus, jei pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus. Teisę reikalauti sunaikinti asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymo veiksmus, jei susipažinę su savo asmens duomenimis, nustatysite, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai. Pranešime Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą duomenų tvarkymo apribojimą. Apie tai informuosime duomenų gavėjus, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu, pateiksime Jums informaciją apie tokius duomenų gavėjus. Asmens duomenys, kurių tvarkymas apribotas, yra saugomi. Teisę nesutikti, kad būtų tvarkomi asmens duomenys, išskyrus jei asmens duomenis tvarkome dėl Bendrovės ar kito asmens, kuriam teikiami asmens duomenys, teisėto intereso, ir Jūsų interesai nėra svarbesni. Jums išreiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, toliau Jūsų asmens duomenis tvarkysime, jeigu motyvuotai nuspręsime, kad priežastys, dėl kurių atliekamas asmens duomenų tvarkymas, yra viršesnės už Jūsų interesus, teises ir laisves, arba jeigu Jūsų asmens duomenys yra reikalingi pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus. Teisę atšaukti duotus sutikimus dėl duomenų tvarkymo Turite teisę bet kada atšaukti visus savo sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo, kai Jūsų asmens duomenų tvarkymo pagrindas - Jūsų sutikimas. Teisę „būti pamirštam" Turite teisę prašyti ištrinti Jūsų duomenis teisės aktuose nustatytais atvejais. Turime teisę atsisakyti tenkinti šį prašymą teisės aktuose nustatytais atvejais, įskaitant bet neapsiribojant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas) 17 straipsnio 3 dalyje aptartais atvejais. Jeigu Jūsų prašymą tenkinsime ir asmens duomenys (ištrinti pagal Jūsų prašymą) buvo perduoti duomenų gavėjams, šiuos duomenų gavėjus apie tai informuosime, nebent tai būtų neįmanoma ar pareikalautų neproporcingų pastangų. Jūsų prašymu pateiksime informaciją apie tokius duomenų gavėjus. Teisę į duomenų perkeliamumą Turite teisę reikalauti, kad Jūsų pateikti asmens duomenys, jeigu jie tvarkomi sutikimo ar sutarties pagrindu, ir jeigu jie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, būtų persiųsti kitam duomenų valdytojui ar perduoti Jums susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu, jeigu tai yra techniškai įmanoma. Jei Jūsų prašymą tenkinsime ir Jūs pageidausite, kad duomenys būtų perduoti skaitmeninėje laikmenoje, pateiksime Bendrovės tvarkomus asmens duomenis vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, pateiktame Jūsų, arba Bendrovės vienkartinio įrašymo kompaktiniame diske, Jums kompensuojant šios laikmenos įsigijimo kainą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali būti įgyvendinta dėl asmens duomenų, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose. Perkelti asmens duomenys nėra automatiškai ištrinami. Teisę nesutikti, kad duomenų subjektui būtų taikomas tik automatizuotas duomenų tvarkymas, įskaitant profiliavimą Turite teisę žinoti ir būti informuotas pagal kokią logiką asmens duomenys tvarkomi automatiškai ir kokios galėtų būti tokio asmens duomenų tvarkymo pasekmės, kai duomenys tvarkomi tik automatizuotu būdu. Teisę dėl asmens duomenų tvarkymo pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ar kompetentingam teismui Bendrovės veiksmus ar neveikimą, susijusį su duomenų subjekto teisių įgyvendinimu, galite apskųsti Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, adresu A. Juozapavičius g. 6, Vilnius, el. pašto adresas ada@ada.lt, interneto svetainė www.ada.lt taip pat kompetentingam Lietuvos Respublikos teismui. Teisę į kompensaciją už žalą, patirtą dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo Dėl duomenų subjekto teisių pažeidimo patyrę žalą, turi teisę į kompensaciją, dėl kurios priteisimo turite kreiptis į kompetentingą Lietuvos Respublikos teismą.

  KREIPIMOSI Į BENDROVĘ TVARKA, ĮGYVENDINANT DUOMENŲ SUBJEKTO TEISES

  Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galite žodžiu arba raštu, pateikdami prašymą asmeniškai, paštu ar elektroninėmis priemonėmis šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais. Jei nusprendėte į kreiptis raštu, rekomenduojame užpildyti nustatytos formos prašymą, kurį galite parsisiųsti interneto adresu čia jupoja.lt/dokumentai/4 priedas Jupoja duomenu subjekto prasymo forma.docx. Turite patvirtinti savo tapatybę pateikdamas asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. To nepadarius, negalėsime priimti Jūsų prašymų ir duomenų subjekto teisės nebus įgyvendinamos. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Jeigu dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo nusprendėte kreiptis raštu (paštu), kartu su prašymu turite pateikti notaro ar kita teisės aktuose nustatyta tvarka patvirtintą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė) yra pasikeitę, kartu turite pateikti dokumentų, patvirtinančių šių duomenų pasikeitimą, kopijas; jeigu jos siunčiamos paštu, tuomet turi būti patvirtintos notaro ar kita teisės aktų nustatyta tvarka. Jeigu nusprendėte pateikti prašymą elektroninėmis priemonėmis, prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba jis turi būti suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą. Ši nuostata netaikoma, jeigu kreipiatės dėl informavimo apie asmens duomenų tvarkymą pagal Reglamento 13 ir 14 straipsnius. Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodyti Jūsų vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą. Jei nusprendėte savo teises įgyvendinti per atstovą, Jūsų atstovas turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais Jūsų atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat Jūsų vardą, pavardę ir nurodyti kitus duomenis, kurie reikalingi duomenų subjekto tinkamam identifikavimui bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją. Jei kreipdamiesi į mus nesilaikote šiame skyriuje nurodytos tvarkos, informuosime Jum apie tai per 7 kalendorines dienas nuo kreipimosi gavimo ir nurodysime trūkumus.

  BENDROVĖS PASKYROS

  Socialinės žiniasklaidos priemonėse Bendrovė valdo paskyrą socialinės žiniasklaidos priemonėje Facebook ir Google+. Informaciją, kurią pateiksite Facebook (įskaitant pranešimus, laukelių „Like" ir „Follow" naudojimą, bei kitą komunikaciją) ar kuri gaunama Jums aplankius Bendrovės paskyrą Facebook, kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas. Todėl rekomenduojame perskaityti socialinio tinklo valdytojo privatumo pranešimus. Daugiau apie socialinio tinklo Facebook valdytojo privatumo politiką sužinosite čia https://www.facebook.com/policy.php. Kaip Bendrovės Facebook ir Google+ paskyros administratorius mes parenkame atitinkamus nustatymus, atsižvelgdami į savo tikslinę auditoriją ir į veiklos valdymo ir skatinimo tikslus. Socialinio tinklo valdytojas Bendrovei suteikdamas galimybę sukurti paskyrą socialiniame tinkle ir ją administruoti gali būti apribojęs galimybę keisti tam tikrus, esminius nustatymus ir tokiu būdu mes negalime įtakoti, kokią informaciją apie Jus rinks socialinio tinklo valdytojas Bendrovei sukūrus paskyrą socialiniame tinkle. Visi tokie nustatymai gali turėti įtakos asmens duomenų tvarkymui Jums naudojantis socialinės žiniasklaidos priemonėmis, apsilankant Bendrovės paskyroje ar skaitant Bendrovės pranešimus socialinės žiniasklaidos tinkle. Paprastai socialinio tinklo valdytojas Jūsų asmens duomenis (net ir tuos, kurie surinkti mums pasirinkus papildomus paskyros nustatymus) tvarko socialinio tinklo valdytojo nustatytais tikslais, remdamasis socialinio tinklo valdytojo privatumo politika. Tačiau Jums naudojantis socialiniu tinklu, bendraujant su Bendrove per socialinį tinklą, apsilankant Bendrovės paskyroje socialiniame tinkle ar stebint Bendrovės įrašus jame, Bendrovė gauna informaciją apie Jus. Gaunamų duomenų apimtis priklauso nuo mūsų parinktų paskyros nustatymų, susitarimų su socialinio tinklo valdytoju dėl papildomų paslaugų užsakymo, socialinio tinklo valdytojo nustatytų slapukų

  SLAPUKAI

  Informacija apie socialiniame tinkle Facebook naudojamus slapukus pateikta čia https://www.facebook.com/policies/cookies/
  Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai (kai prašome Jūsų sutikimo dėl slapukų įrašymo), galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti / išjungti juos po vieną. Tačiau atkreipiame dėmesį, kad kai kuriais atvejais tai gali sulėtinti naršymo internete spartą, apriboti tam tikrų interneto svetainių funkcijų veikimą arba blokuoti prieigą prie svetainės. Išsamesnė informacija pateikta adresu AllAboutCookies.org arba www.google.com/privacy_ads.html

  JEI TURITE KLAUSIMŲ AR PASTEBĖJIMŲ, KREIPKITĖS:

  UAB „Jupojos statybinės medžiagos“
  Sodo g. 26, LT-76178, Šiauliai
  Tel.: +370 41 545377
  Mob: +370 698 54178
  El. paštas: sm@jupoja.lt